Διατροφική εκπαίδευση

Η διατροφική εκπαίδευση δεν είναι μια βραχυπρόθεσμη διατροφική παρέμβαση αλλά μια ξεχωριστή και εξατομικευμένη πορεία για το κάθε άτομο. Είναι μια δυναμική κατάσταση η οποία εξελίσσεται και προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε ατόμου και τους στόχους που τίθενται σε κάθε συνεδρία. Οι στόχοι μπορεί να ποικίλουν ανάμεσα στη βελτίωση των διατροφικών επιλογών, στη ρύθμιση του σωματικού βάρος και της σύστασης σώματος καθώς και στη διατήρηση ή ρύθμιση των κλινικών και βιοχημικών δεικτών.

Η Μεσογειακή Διατροφή και η Φυτική Διατροφή είναι τα μοντέλα διατροφής που μπορούν να υποστηρίξουν την πορεία της διατροφικής εκπαίδευσης και να σας βοηθήσουν να φτάσετε στους στόχους σας.

  • λογότυπο γραφικό της διαιτολόγου
  • Βασιλική Καριακλή
  • 210 9702422
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
© 2021 kariakli.gr. All rights reserved.
Κατασκευή Ιστοσελίδας - Φιλοξενία Ιστοσελίδας DAZZLINK